Βιογραφικό

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων (Α.Μ. 000238)
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ (Α.Μ. 2355)
Φορέας κατάρτισης: ΑΚΚΕΔ-Αθηναικό Κέντρο Κατάρτισης και
Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών-Προμηθέας.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ
Φορέας Κατάρτισης: ΑΚΚΕΔ-Αθηναικό Κέντρο Κατάρτισης και
Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών-Προμηθέας.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Ασκούμενη Δικηγόρος

1993

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων ως Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

1995

Ίδρυση πλήρως εξοπλισμένου δικηγορικού γραφείου και άσκηση μάχιμης δικηγορίας σε δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών Αστικού Δικαίου (Εμπραγμάτου, Οικογενειακού, Κληρονομικού, Ενοχικού, Εμπορικού Δικαίου). Ενασχόληση με υποθέσεις Ποινικού και Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου σε Δικαστήρια όλων των βαθμίδων

1995

Προαγωγή σε Δικηγόρο παρ’Εφέταις

1999

Μέλος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ενστάσεων κατά των εγγραφών των στοιχείων της κτηματογράφησης (Κτηματολόγιο Α.Ε.) της Α ́ Ανάρτησης του Δήμου Ιωαννιτών

2002

Εκλεγμένη Σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωάννινων, στη συνέχεια εκλεγμένη Ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και αργότερα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΛΕΑΔΙ (Λογαριασμού Ενίσχυσης Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ιωάννινων)

2005

Μέλος Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σταθμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών Ν. Ιωαννίνων, συνεργάζεται με τον ΟΚΑΝΑ

2005

Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Δ.Χ. Αυτοκινητιστών

2006

Μέλος Επιτροπής ΕΛΕΠΑΠ Ιωάννινων

2006

Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Υποψηφίων Δικηγόρων Εφετείου Ιωαννίνων

2007

Πρόεδρος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Ν. Ιωαννίνων Υπουργείου Ανάπτυξης (σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και το Ευρωπαικό Κέντρο Καταναλωτή)

2007

Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Υποψηφίων Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Ιωαννίνων και Κέρκυρας

2008

Νομική Υποστήριξη και Συμβουλευτική σε θύματα του ΕΚΥΘΚΚΑ – Κέντρο Ερευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων και Θυμάτων Ενδοοιοκογενειακής Βίας και εμπορίας (trafficking)

2008

Νομική Σύμβουλος ΕΛΕΠΑΠ-Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων, Παράρτημα Ιωαννίνων

2009

Διαπραγματεύσεις, κατάρτιση στο κέντρο επιστημονικής εκπαίδευσης στη Νομική Βιβλιοθήκη

2012-2013

Μέλος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών

2014

Προαγωγή σε Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω

2017

Μέλος της Επιτροπής Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, Υπουργείου Οικονομικών για θέματα διαχείρισης Μεσεγγυημένης Εχθρικής Περιουσίας

2019

Διαμεσολάβηση, εκπαίδευση στο ΑΚΚΕΔ-Προμηθέας

2020

Μέλος Επιτροπής ΣΥΠΟΘΑ Α ́ Μέλος Επιτροπής Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Ιωαννίνων

2021

Κτηματολογική Διαμεσολάβηση στο ΑΚΚΕΔ-Προμηθέας

2022

Μέλος μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών Σχολάζουσων Κληρονομιών Υπουργείου Οικονομικών

2022
Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Απόφοιτη Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Προπτυχιακά, στα πλαίσια της παρακολούθησης Ειδικού Μαθήματος Ευρωπαικού Δικαίου στο Λουξεμβούργο για την παρακολούθηση και εκμάθηση της λειτουργίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων (1989).

1993

Εκμάθηση WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, OUTLOOK, INTERNET σε ΚΕΚ

2003

Σεμινάριο με θέμα: Η Ποινική Δίκη στην Πράξη, στο κέντρο επιστημονικής κατάρτισης της Νομικής Βιβλιοθήκης

2005

Σεμινάριο με θέμα: Η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων στην Πολιτική και Ποινική Δίκη, στο κέντρο επιστημονικής κατάρτισης της Νομικής Βιβλιοθήκης

2005

Σεμινάριο με θέμα: Οργάνωση και Λειτουργία του Δικηγορικού Γραφείου, στο κέντρο κατάρτισης της Νομικής Βιβλιοθήκης

2006

Διαπραγματεύσεις, στο κέντρο επιστημονικής εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης

2012

Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψηφίων αιρετών γυναικών Περιφέρειας Ηπείρου

2012

Σεμινάριο της Υπατης Αρμοστείας Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τον ΔΣΙ

2012

Διαπραγματεύσεις, στο κέντρο επιστημονικής εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης

2013

Σεμινάριο με θέμα: Η Άμυνα του Διοικούμενου στο Δίκαιο Απαλλοτριώσεων, στο κέντρο επιστημονικής κατάρτισης της Νομικής Βιβλιοθήκης

2014

Διημερίδα με Θέμα: Επίκαιρα ζητήματα Πολιτικής Δικονομίας Εθνικού Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών ΔΣΙ και Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ιωαννίνων

2017

Σεμινάριο με θέμα το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαικής Ενωσης 2016/679 GDPR και η Δικηγορία στην Πράξη: Ο Δικηγόρος ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ως Σύμβουλος και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ΔΣΙ

2018

Διαμεσολάβηση στον Φορέα Κατάρτισης ΑΚΚΕΔ-Προμηθέας

2020

Σεμινάριο με θέμα το Δίκαιο Ακινήτων, στο κέντρο επιστημονικής εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης

2020

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 400 ωρών Παντείου Πανεπιστημίου, Κέντρου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης και πιστοποιητικό EYROPASS με θέμα: Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία, στο μυαλό ενός δράστη και στην Αγγλική γλώσσα: Applied criminology, in the mind of a perpetrator

2021

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οικογενειακού Δικαίου με θέμα: HELP Family Law and Human Rights 25 ωρών του ΔΣΑ σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης

2021
Συνέδρια – Ημερίδες

Ενωσης δικαστών και Εισαγγελέων και ΔΣΙ στα Ιωάννινα

11-06-2005

ΛΕΑΔ-Λογαριασμών Ενίσχυσης Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων

07-02-2009

Κέντρου Ευρωπαικής Πληροφόρησης Ηπείρου και ΔΣΙ

14-05 -2009

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων και Δικηγορικού Συλλόγου Χίου

10/13-09-2009

ΔΣΑ με θέμα: Μνημόνιο,Σύνταγμα,Ευρωπαική Συνθήκη και Ε.Σ.Δ.Α

15-06-2010

Ένωσης Ελλήνων Νομικών με θέμα: Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στην Πράξη, Προβλήματα και Λύσεις

17-12-2011

Ένωσης Ελλήνων Νομικών με θέμα: Νομοθεσία περί εξαρτησιογόνων ουσιών

28-04-2013

14η Ολομέλεια ΕΛΕΑΔΕ-Ένωσης Λογαριασμών Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ελλάδας

19/20/21-07-2013

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων σε συνεργασιά με τον ΔΣΙ

2/3-10-2021

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας

19/20-2022
Ομιλίες σε Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Άρθρα

Σε ημερίδα του Ευρωπαικού Κέντρου Καταναλωτή με θέμα: ADR – Η εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών στην Ελλάδα, η εισήγησή μου με θέμα: Το λειτουργικό πλαίσιο της Επιτροπής του Φιλικού Διακανονισμού στη Νομαρχία Ιωαννίνων

3-11-2007

Σε ημερίδα του γραφείου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον ΔΣΙ και το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Ηπείρου, η εισήγηση μου είχε θέμα: Ο θεσμός του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου

14-05-2009

Συνέντευξη με θέμα τις Αυτοδιοικητικές εκλογές στο περιοδικό Επιλογές

2010

Άρθρο με θέμα την Ελεύθερη Συμβίωση στο περιοδικό Επιλογές

2012

Στην 2 η έκδοση του Greek Law Digest της Νομικής Βιβλιοθήκης το άρθρο μας με θέμα: How to build a house in Greece

2016

Έργασία σχετική με το αδίκημα της κλοπής προς Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας

2021

Άρθρο με θέμα η Κτηματολογική Διαμεσολάβηση δημοσιευμένο σε τοπική εφημερίδα: Πρωινός Λόγος

2022

Έργασία προς Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας, σχετική με το αδίκημα του βιασμού

2022

Εφαρμοσμένη εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη (2021)

Σύντομη επισκόπηση των σχετικών διατάξεων του Π.Κ.